Celem Poradni jest udzielanie bezpłatnej pomocy:
1.      małżeństwom, całym rodzinom oraz poszczególnym jej członkom w  

         rozwiązywaniu problemów małżeńskich rodzinnych, wychowawczych,

         szkolnych, a także problemów natury moralnej i religijnej,
2.      wspomaganie wszechstronnego rozwoju i efektywności uczenia się

         dzieci i młodzieży,
3.      udzielanie pomocy zgodnie z zasadami doktryny chrześcijańskiej,
4.      wspomaganie rodzin w sytuacjach kryzysowych. Do zadań Poradni

         m.in. należy pomoc rodzinie w zachowaniu i rozwoju więzi

 

Zadania Poradni:

Poradnia realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie działalności diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej i profilaktycznej, a w szczególności :

1.       Pomoc rodzinie w zachowaniu i rozwoju więzi emocjonalnych

          (uczenie prawidłowego kontaktu i sposobów wychodzenia z

          zagrożeń).

2.       Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i kryzysowych.

3.       Pomoc w zadaniach wychowawczych, szczególnie trudnościach,

          jakie przynosi indywidualność dziecka i jego przemiany rozwojowe.

4.       Pomoc w rozwiązywaniu problemów bytowych.

5.       Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami pozarządowymi,

          jednostkami administracyjnymi.

6.       Współpraca z Radami Pedagogicznymi, Komitetami Rodzicielskimi

          Szkół.

7.       Organizowanie spotkań dla rodziców, dzieci i młodzieży z

          zaproszonymi prelegentami.

8.       Pomoc kobiecie w stanie błogosławionym i jej dziecku lub pomoc

          małżeństwom oczekującym potomstwa.

9.       Współpraca z Ośrodkiem Adopcyjnym.

10.     Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy.

11.     Cykliczne spotkania dla rodziców z psychologiem, pedagogiem,

          doradcą rodzinnym.

12.     Cykliczne spotkania dla nauczycieli i rodziców w temacie

          wychowania prorodzinnego i seksualnego.

 

Święta

Wtorek, II Tydzień Adwentu Rok B, II Dzień Powszedn

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Licznik

Liczba wyświetleń:
3402172

Polecamy strony

Zegar