Caritas - Opiekun - O. Proboszcz

Zadaniem Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej jest nie tylko niesienie pomocy osobom potrzebującym, ale również angażowanie innych osób w niesienie tej pomocy.

Udzielanie przez Caritas diecezjalną pomocy przybiera różne formy: pomoc doraźna (jednorazowa, najczęściej rzeczowa) oraz pomoc zorganizowana (np. w placówkach takich, jak świetlice dla dzieci, stołówki dla ubogich, magazyny pomocy żywnościowej i rzeczowej oraz poprzez fundusz stypendialny). Ważną rolę w niesieniu tej pomocy odgrywają Parafialne Zespoły Caritas, które funkcjonują w poszczególnych parafiach. Ich wolontariusze są najbliżej osób potrzebujących, najlepiej znają ich potrzeby i mogą przyjść ze skuteczną pomocą.

Jednym z istotniejszych zadań Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej jest kształtowanie społecznej postawy wrażliwości i miłosierdzia poprzez ukazywanie różnych form zaangażowania na rzecz osób potrzebujących i zachęcanie do włączania się w niesienie pomocy. Do tych form należą m.in.: praca w charakterze wolontariusza, przekazywanie ofiar rzeczowych i finansowych, wsparcie duchowe.

Nasz parafialny Zespół Caritas dział na trzech płaszczyznach:

·        Pomoc charytatywna (żywnościowa)

·        Świetlica dla dzieci (od pon. do pt. godz. 14:00 – 18:00)

·        Kawiarnia parafialna (niedziela godz. od 10:00 – 13:30)

 

Zapraszamy wszystkich, którzy sercem i swym czasem chcą się podzielić z innymi.

Święta

Wtorek, II Tydzień Adwentu Rok B, II Dzień Powszedn

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Licznik

Liczba wyświetleń:
3402128

Polecamy strony

Zegar